Jose Korwa, projectleider en implementatiespecialist. Spreekt de taal van de ICT-ers, snapt de behoefte van de organisatie. Focus op realisatie en oplevering, teamgericht en met ambitie.

Top