Nieuw besturingsmodel voor de afdeling Zorg van gemeente Amsterdam

Voor de afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam heeft Casper gewerkt aan een nieuw besturingsmodel nadat de AWBZ werd overgedragen aan de gemeente. Samen met de zorgspecialisten bij de gemeente werden analyses gemaakt, data verzameld en werd de besturing ingeregeld. Zodat de financiële afhandeling goed verloopt en de dienstverlening wordt gecontinueerd.

En door inzet van big data zal nog meer maatwerk voor de inwoners mogelijk zijn, zonder de efficiency te verliezen.

Top